Aktivnosti Ministarstva

27.07.2016

Sporazume o sufinansiranju projekata čišćenja i regulacije korita rijeke Miljacke, te izgradnje vodovodne mreže u poslovnoj zoni Bačići u općini Novi Grad potpisao je danas ministar privrede Kantona Sarajevo Muharem Šabić sa načelnikom Semirom Efendićem.

19.07.2016

U organizaciji Ministarstva privrede Kantona Sarajevo i Šumarskog fakulteta danas je održana prezentacija Izvještaja o izradi osnova šumsko – razvojnog plana KS, kojoj je, između ostalih, prisustvovao ministar privrede Muharem Šabić.

18.07.2016

U ime Vlade Kantona Sarajevo ministar privrede Muharem Šabić potpisao je danas Ugovor o koncesiji za korištenje pitke podzemne vode sa direktorom privrednog društva "Teloptic" d.o.o Sarajevo Nedimom Čauševićem.

Ovim Ugovorom "Teleoptic" je stekao pravo da koristi vodu iz bunara označenog kao T-1 na zemljišnoj parceli u  Blažuju, Općina Ilidža, u narednih 30 godina.